Elaine Cristina Leite Pereira Jamila Reis de Oliveira
CTIT UFMG